Fondu kontaktinformācija

Alūksnes un Apes novada fonds

Dārza iela 8A, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: 64322236, 28642250
Fakss: 64322236
E-pasts: aluksnesapesfonds@gmail.com
www.aanf.lv

Kontaktpersona:
Dzintra Zvejniece, valdes priekšsēdētāja

Kandavas novada iespēju fonds

Jelgavas iela 4a, Kandava
Kandavas novads, LV-3120
Tālrunis: 25437007
E-pasts: grape3@inbox.lv
www.knif.lv

Kontaktpersona:
Ziedīte Začeste, valdes locekle

Lielvārdes Attīstības fonds

Raiņa iela 11A, Lielvārde,
Lielvārdes novads, LV-5070
Tālrunis: 29479361
E-pasts: kdc@latnet.lv

Kontaktpersona:
Ilze Kreišmane, valdes priekšsēdētāja

Limbažu fonds

"Lauciņi", Limbažu pagasts,
Limbažu novads, LV-4020
Tālrunis: 29466955
E-pasts: spidola.lielmane@gmail.com
www.limbazufonds.lv

Kontaktpersona:
Spīdola Lielmane, valdes priekšsēdētāja

Talsu novada fonds

Krišjāņa Valdemāra iela 17A,
Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 26596146
E-pasts: iveta.rorbaha@talsi.lv
www.tnf.lv

Kontaktpersona:
Iveta Rorbaha, valdes priekšsēdētāja

Valmieras novada fonds

Garā iela 10,
Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64281792, 20258200
E-pasts: vnf@vnf.lv
www.vnf.lv

Kontaktpersona:
Ansis Bērziņš, valdes priekšsēdētājs

Viduslatgales pārnovadu fonds

Tirgus laukums 1, Preiļi
Preiļu novads, LV-5301
Tālrunis: 22026684
E-pasts: vlpf@inbox.lv
www.vlpf.lv

Kontaktpersona:
Janīna Beča, valdes priekšsēdētāja

Ķekavas novada fonds

Gaismas iela 17C, Ķekava,
Ķekavas novads, LV-2123
Tālrunis: 29406028
E-pasts: knf_info@inbox.lv
www.knf.lv

(KFK asociētais dalībnieks)

Kontaktpersona:
Agita Eizenberga, valdes priekšsēdētāja

Liepājas novada fonds

Uliha iela 18 – 5,
Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63422788, 26808351
E-pasts: liepajasfonds@gmail.com
www.lnf.lv

(KFK asociētais dalībnieks)

Kontaktpersona:
Aiga Jaunskalže, valdes priekšsēdētāja

Tirzas pagasta attīstības biedrība

"Biedrības nams", Tirzas pag.,
Gulbenes novads, LV-4424
Tālrunis: 29216834
E-pasts: nils@pmg.lv
www.tirzasbiedriba.lv

(KFK asociētais dalībnieks)

Kontaktpersona:
Nils Treijs, valdes priekšsēdētājs

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv